Prisen blev indstiftet og overrakt første gang i forbindelse med udstillingen i Herning i 2015.

Dansk Kennel Klubs Opdrætterpris kan tildeles en person, som gennem mangeårigt og fremgangsrigt arbejde har gavnet opdræt af hunde og derigennem fremmet Dansk Kennel Klubs formål på en synlig måde.

For at komme i betragtning som modtager af prisen skal modtageren have haft aktiv og kontinuerlig opdrættervirksomhed gennem mange år. Brugs- og jagthunderacer skal være prøve- og udstillingsmeriterede. For racer, hvor der kræves brugsprøvemeritter for at opnå championat, skal der lægges vægt på disse. Kun aktive DKK-opdrættere kan indstilles.

Indehaverne og disses opdræt må ikke være i modstrid med Dansk Kennel Klubs love og formål, ej heller må opdrættervirksomhed og avlsarbejdet modvirke Dansk Kennel Klubs retningslinjer eller anbefalinger. Findes der sundhedsanbefalinger for aktuelle race(r), skal opdrættet vise en absolut tilfredsstillende sundhedsprofil. Ligeledes skal personens samlede hundehold tages i betragtning. Ved eventuel senere overtrædelse af disse vilkår, kan Dansk Kennel Klubs bestyrelse tilbagekalde prisen.

Modtagere

2021:
Kennel Little Denmark's - v/Helene Riisgaard Pedersen - Dansk/Svensk Gårdhund

2019:
Kennel Galaksi - v/Ruth og Michael Kristensen - Amerikansk cocker spaniel

2018:
Kennel Faarup – v/Helle, Ilse og Erik Faarup – Welsh corgi cardigan
Kennel Surtsey's – v/Ulrikke og Wilfred Olsen – Islandsk fårehund
Kennel Gold Line's - v/Annette Pedersen - Beagle

2016:
Kennel Fugledes - v/Flemming Fuglede Jørgensen – Engelsk pointer

2015:
Kennel Cabaka - v/Gitte Morell og Kim Jensen - Samojedhund
Kennel Sieger - v/Jessie og Kaj Borregaard Madsen – Engelsk springer spaniel
Kennel Blaaholm - v/Camilla, Tove og Ole Staunskjær – Grand danois