Historien

DKK blev stiftet i 1897 og er dermed en af Danmarks ældste foreninger.

DKK er formentlig landets største medlemsforening med urafstemning til bestyrelsesvalg.
Bestyrelsen består af 7 personer.

DKK har sæde i Solrød, hvor der er 34 ansatte.

Medlem af FCI

Dansk Kennel Klub er – som den eneste danske organisation – anerkendt af den internationale sammenslutning af nationale kennelklubber Fédération Cynologique Internationale (FCI).

FCI er en forkortelse for Fédération Cynologique Internationale (Den Internationale Kynologiske Sammenslutning. Kynologi er læren om hunden).

FCI er en sammenslutning af nationale kennelklubber. FCI anerkender kun én national kennelklub pr. land, og i Danmark er det Dansk Kennel Klub.

FCI blev stiftet den 22. maj 1911 og Danmark blev medlem i 1934.

FCI har i dag 76 fuldgyldige medlemslande, 12 associerede lande og 7 såkaldte kontraktpartnere. Herudover er der etableret et samarbejde med de to store hundelande uden for FCI, USA og England.