Al henvendelse til udvalget bedes rettet til DKK.


Formand

Christina Rune

Medlemmer

Michael Johannesen
Søren Hecht Petersen

Juridisk konsulent og associeret medlem

Advokat Per Buttenschøn
DLA Piper Hack
Kampmanns Plads 2
8000 Aarhus C


1. Suppleant
Poul Meineche

2. Suppleant
Anders Hegnet

3. Suppleant
Robert Raeder

Sekretær
Charlotte Vinter Dal
Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
Tlf: 5618 8100
Mail: chda@dkk.dk


Kommissorium:

  • Kan DKK’s bestyrelse ikke afgøre en sag, sendes den til Disciplinærnævnet.
  • Fotokopi af sag med tilhørende bilag sendes til nævnets formand, alle medlemmer og juridisk konsulent.
  • Evt. fremtidige disciplinærsager afgøres efter DKK’s nye love, uanset der evt. kan være tvivlsspørgsmål pga evt. uoverensstemmelser i nuværende overenskomster.
  • Disciplinærnævnet er forpligtet til at høre den/de indklagede parter. Kendelser tilsendes de involverede parter. Koncentrat af kendelser med de implicerede parters navne kan offentliggøres i HUNDEN.
  • Læserbreve og evt. anden form for kritik kommenteres principielt ikke.