Al henvendelse til udvalget bedes rettet til DKK. 
 
 
Formand

Christina Rune
Kildebakken 20
3450 Allerød

Medlemmer

K.K. Jensen
Kløvervej 38
5750 Ringe

Søren Hecht Petersen
Skovvænget 34
2970 Hørsholm


Juridisk konsulent og associeret medlem

Advokat Per Buttenschøn  
DLA Piper Hack
Kampmanns Plads 2 
8000 Aarhus C


1. Suppleant
Poul Meineche
Randersvej 96
8544 Mørke
 
2. Suppleant 
Inga Bonnez
Randersvej 96, Bendstrup
8544 Mørke

3. Suppleant  
Flemming Thune Stephensen
Møllebakken 47
8382 Hinnerup
Tlf: 8698 8325

Sekretær
Charlotte Vinter Dal
Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
Tlf:    5618 8100
Mail:  chda@dkk.dk
 


Kommissorium:

  • Kan DKK’s bestyrelse ikke afgøre en sag, sendes den til Disciplinærnævnet.
  • Fotokopi af sag med tilhørende bilag sendes til nævnets formand, alle medlemmer og juridisk konsulent.
  • Evt. fremtidige disciplinærsager afgøres efter DKK’s nye love, uanset der evt. kan være tvivlsspørgsmål pga evt. uoverensstemmelser i nuværende overenskomster.
  • Disciplinærnævnet er forpligtet til at høre den/de indklagede parter. Kendelser tilsendes de involverede parter. Koncentrat af kendelser med de implicerede parters navne kan offentliggøres i HUNDEN.
  • Læserbreve og evt. anden form for kritik kommenteres principielt ikke.