Disciplinærnævn

DKK´s disciplinærnævn, behandler – som navnet angiver – sager af disciplinær art, hvor DKK´s eller en specialklubs love vurderes som værende blevet overtrådt.  

Klagenævn

DKK´s klagenævn behandler tvister om handel med DKK stambogsførte hunde. Både køber og sælger kan indbringe sager for nævnet. Det forudsættes, at parterne har forsøgt at løse problemerne i fællesskab, inden DKK involveres