For at lette arbejdet for DKK´s frivillige i kredsene og specialklubberne er der udarbejdet en såkaldt kreds og specialklubhåndbog, hvor man kan finde svar på mange spørgsmål om det lokale DKK arbejde.