Det er ulønnet at være dirigent, men man modtager kørselspenge efter statens takster og naturligvis fortæring i forbindelse med mødet som de øvrige deltagere. Det praktiske i den forbindelse aftales direkte med kredsen eller specialklubben.