Efter Databeskyttelsesforordningens artikel 26 foreligger der et fælles dataansvar, når to eller flere dataansvarlige i fællesskab fastlægger formålene med og hjælpemidlerne til behandling af persondata. Det er DKK’s vurdering, at forholdet vedrørende specialklubbernes brug af Hundeweb.dk indebærer, at der foreligger et såkaldt fælles dataansvar.

DKK har ved vurderingen bl.a. lagt vægt på følgende: 

  • At medlemmerne i de specialklubber, som anvender Hundeweb.dk til medlemsadministration, også er registreret i Hundeweb, som ejer af en eller flere hunde, eller som medlemmer i DKK, og at DKK derfor allerede forud for (eller samtidig med) specialklubbens registrering af det pågældende medlem i Hundeweb, har været dataansvarlig i forhold til det registrerede medlem. Både DKK og Specialklubben har derfor et formål med behandlingen af oplysningerne om den registrerede.
  • At specialklubbernes registreringer i Hundeweb.dk i forbindelse med tilmeldinger til prøver, udstillinger, konkurrencer, samt efterfølgende registrering af resultater på hunden, også sker til et fælles formål. Formålet med registreringen er en overordnet samling af alle resultater på hunde stambogsført i DKK.

Når der foreligger et fælles dataansvar, skal de fælles dataansvarlige på en gennemsigtig måde fastlægge deres respektive ansvar for overholdelse af forpligtelserne i henhold til databeskyttelsesforordningen, navnlig hvad angår udøvelse af medlemmernes rettigheder.

Ordningen skal efter databeskyttelsesforordningens artikel 26, stk. 2, afspejle de fælles dataansvarliges respektive roller og forhold til de registrerede medlemmer. 

Af ovennævnte årsager har DKK udarbejdet en aftale om fælles dataansvar. Specialklubben skal underskrive og returnere aftalen til DKK, for at denne er gældende.

I den forbindelse har DKK bedt specialklubberne om at være særligt opmærksomme på aftalens pkt. 4, herunder pkt. 4.3. Dette er særligt relevant for de specialklubber, som ikke anvender Hundeweb.dk, når de opretter tilmeldinger til udstillinger og prøver mv.

Det væsentligste indhold af ordningen skal ligeledes gøres tilgængeligt for medlemmerne. Dette kan f.eks. gøres ved at offentliggøre aftalen på specialklubbens hjemmeside, og eventuelt samtidig henvise til DKK’s persondatapolitik.