Hvad er en DKK kreds?

Vi har inddelt Danmark i 12 kredse, og DKK´s medlemmer er automatisk tilknyttet den kreds, hvor de har bopæl. Kredsene ledes af en kredsbestyrelse, der står for de lokale DKK-aktiviteter, som f.eks. alle former for træning, afholdelse af skuer, konkurrencer og udstillinger mm.

Hvad er en specialklub?

En specialklub er en organisation, der i samarbejde med DKK varetager en eller flere navngivne hunderacers interesser. Alle FCI anerkendte racer hører hjemme i en specialklub. Nogle specialklubber omfatter kun en enkelt race f.eks. Newfoundlandklubben i Danmark, mens andre omfatter mange racer, f.eks. Spidshundeklubben.