Bestyrelsen er i overensstemmelse med klubbens formål over for repræsentantskabet ansvarlig for klubbens ledelse og drift og træffer afgørelse i alle sager, der ikke udtrykkeligt er henlagt til repræsentantskabet eller urafstemning.

I forbindelse hermed kan bestyrelsen nedsætte udvalg og ansætte nødvendig lønnet medhjælp.

Dansk Kennel Klubs bestyrelsesmedlemmer arbejder frivilligt og ulønnet.