Bestyrelsesmøder

Dansk Kennel Klubs bestyrelsesmøder afholdes normalt 6 gange årligt. Sager, der skal tages op på møderne, skal som udgangspunkt være Dansk Kennel Klubs administration i hænde senest 3 uger inden mødets afholdelse.

Behandlingstid

Når en sag er behandlet, vil der normalt gå minimum 2 uger, inden man kan forvente svar. Behandlingstiden skyldes blandt andet, at referat af mødet først skal være godkendt.

Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøder i Dansk Kennel Klub afholdes:
22. august 2022
21. oktober 2022