MENU

Brugshundeudvalg

Al henvendelse til udvalget bedes rettet til udvalgssekretæren på DKK's adresse.

Formand
Jørgen Hindse

Medlemmer
Lene Carlson
Morten Jensen
Steen Larsen

Udvalgssekretær
Hanne Madsen
Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand

Tlf: 5618 8124

Mail: hama@dkk.dk

Kommissorium for arbejdsopgaver, sammensætning og arbejdsform

Kommissorium:

Arbejdsopgaver: BHU er ansvarlig for følgende opgaver:

Afvikling af et årligt IGP-DM og SPH-DM
Udtagelse af deltagere til internationale arrangementer såsom IGP-VM, NM og SPH-Welt Cup

Repræsentation og deltagelse i internationalt samarbejde i

- FCI´s brugshundekommission

- Andre relevante internationale organer, hvis aktuelt

Fastlæggelse af regler for dommerprøver, herunder

- Udpegning af DKK-/BHU-observatører

- Indstilling af aspiranter til godkendelse i DKKs bestyrelse

Koordinering af aktiviteter for brugsprøvedommerne, herunder

- Medvirken ved gennemførelse af dommermøder

- Koordinering af uddannelsestiltag

- Sikring af ensartet information til alle dommere om udførelse og bedømmelse af de til enhver tid godkendte prøver

Sammensætning: BHU skal have 3-4 medlemmer, som hver har deres ansvarsområder:

Formand

Skal kunne sprog – tysk og engelsk. Ansvarlig for koordinering af udvalgets arbejde.
Ansvarlig for afholdelse af udvalgsmøder. Har den daglige/administrative kontakt til DKK.

BHU-medlem 1

Brugsprøvedommer. Skal kunne organisere. Ansvarlig for afvikling og gennemførelse af alle DM. Ansvarlig for udtagelse til IPO-VM. Ansvarlig for udtagelse til SPH-Welt Cup.

BHU-medlem 2

Ansvarlig for alt vedrørende brugsprøvedommere. Skal repræsentere DKK i international sammenhæng.
Arbejdsform

BHU skal arbejde med konkrete, ikke-politiske opgaver, hvor det enkelte BHU-medlem får sine egne konkrete arbejdsopgaver, således at det synliggøres, at BHU ikke er et specialklub-/foreningspolitisk udvalg, men et udvalg med konkrete praktiske opgaver. Herved opnås det, at besættelse af de enkelte poster i udvalget sker ud fra praktiske hensyn og ikke specialklub- eller foreningspolitiske hensyn.


Alle politiske spørgsmål skal varetages af DKK´s bestyrelse - BHU kan rådgive inden for udvalgets kompetenceområder, men håndteringen af de politiske spørgsmål varetages udelukkende af bestyrelsen.

Om DKK

Relaterede artikler

Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 5035 Konto: 0001361253
IBAN-nr: DK 45 50350001361253
SWIFT-kode: JYBADKKK

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem