Dansk Kennel Klub har på myndighedernes opfordring udarbejdet "DKK´s COVID-19-retningslinjer for hundesport", som du kan læse herunder.

Retningslinjerne er foreløbige og vil blive revideret løbende i overensstemmelse med de danske myndigheders udmeldinger.

Ved opdatering/revidering vil retningslinjerne blive genfremsendt på mail til alle kredse og specialklubber.