Juristens træffetider:

Mandage: kl. 12.00-14.00 (Tiden fra 12.00 - 13.00 er forbeholdt medlemmer, der har gennemført DKK´s opdrætteruddannelse*).

Torsdage:
kl. 8.30-10.30 (åben for alle**).

Tlf. 70 20 66 03

*En del af juristens konsultationstid er forbeholdt medlemmer, som har gennemgået DKK´s opdrætteruddannelse, hvorigennem de har sat sig ind i grundlæggende forhold omkring handelssager.

**DKK´s juridiske konsultation er forbeholdt medlemmer af DKK, og medlemsnummer skal oplyses ved henvendelser. Ligeledes er den juridiske konsultation åben for personer, der igennem en handelssag har købt en DKK-stambogsført hund.

DET SKAL DU HAVE KLAR, NÅR DU RINGER OP:

  • Dit medlemsnummer
  • Og/eller – i handelssager – hundens DKK-registreringsnummer
  • Købsaftalen samt eventuelle dyrlægeerklæringer, hvis der er tale om en handelssag.

Desuden opfordres du til at have læst bagsiden af DKK´s købsaftale, samt - hvis det drejer sig om handelssager - gennemlæst menupunktet her på siden, der handler om "Klage over køb".

Det er altid en god idé, at parterne har forsøgt at løse problemerne i fællesskab, inden DKK involveres.