MENU

Opdatering på opslaget om loppemidler

03.07.2023

Da vi delte opslaget fra Lægemiddelstyrelsen om gravides håndtering af loppemidler til hund, kom I med flere gode spørgsmål. En del af dem har vi nu, bl.a. med bidrag fra Maibritt Chemnitz, forsøgt at få svar på.

Lægemiddelstyrelsen skriver at:

Nye studier i laboratoriedyr viser, at hjælpestoffet NMP, som findes i visse typer loppemidler, kan påvirke fosterudviklingen hos drægtige laboratoriedyr. Derfor skal indlægssedlerne til disse loppemidler opdateres med en advarsel imod, at gravide kvinder håndterer produktet.

Det er altså et ”hjælpestof” der benyttes i produktionen af lægemidlet – ikke selve det aktive stof, der har givet anledning til bekymring.

De skriver ligeledes at:

Risikoen er afhængig af den anvendte mængde og koncentration. Advarslen gælder for produkter til hunde, der vejer 10 kg eller mere, mens der ikke er en risiko ved den mængde, man anvender til hunde under 10 kg (undtagen Vectra 3D til hunde 4-10 kg). Dog bør kvinder, der har mange små hunde, også være forsigtige, hvis de bruger loppemidlet til alle hundene samtidig.

Følgende håndkøbslægemidler er omfattet:

Frontect til hunde 10-20 kg, 20-40 kg og 40-60 kg

Frontect til hunde 2-5 kg og 5-10 kg

Bayvantic Vet 600+3000 mg, Bayvantic Vet til hunde 10-25 kg og 25-40 kg

Vectra 3D til hunde 1,5-4 kg

Vectra 3D til hunde 4-10 kg, 10-25 kg, 25-40 kg og >40 kg

Og følgende receptpligtige lægemidler er omfattet:

Cadorex Vet., Ecomectin Pour-On Vet., Flordofen, Florfenis, Kelaflor, Melovem, Norodine Vet., Nuflor Minidose, Nuflor Vet., Resflor Vet., Selectan, Suprim Vet., Terralon Prolongatum Vet., Tetroxy Prolongatum Vet., Veticyclin Prolongatum Vet.

På hjemmesiden medicintildyr.dk kan man slå de enkelte præparaters produktresuméer op og læse specifikt om anvendelse til drægtige eller diegivende dyr. Om Frontect står der bl.a. (forklaringerne i parenteserne er indsat af DKK):

Laboratorieundersøgelser med fipronil eller permethrin (de aktive stoffer) har ikke afsløret teratogene (udviklingsskadende) virkninger eller føtal toksicitet (giftig virkning på fosteret). Veterinærlægemidlets sikkerhed er ikke klarlagt hos drægtige og diegivende dyr.

Må kun anvendes i overensstemmelse med den ansvarlige dyrlæges vurdering af risk-benefit-forholdet.

Selvom de aktive stoffer altså ikke i laboratorieundersøgelser har vist skadelige effekter, bør medicinen alligevel som udgangspunkt ikke anvendes til drægtige og diegivende dyr, fordi der ikke er udført undersøgelser i netop denne patientgruppe. Dette gælder også for Vectra 3D.

Lægemiddelstyrelsen har i et mailsvar til Maibritt Chemnitz skrevet:

Alle lægemidler til dyr skal testes i den pågældende art (eks. hund eller kat) i forskellige drægtighedsfaser, herunder også før og efter drægtighed, hvis hensigten er, at det skal kunne gives til avlsdyr.

Hvis testene i dyrene viser, at stoffet er skadeligt for moderen eller afkommet, vil det frarådes anvendt under drægtighed. Viser stoffet sig derimod at være uskadeligt, vil der stå, at det kan anvendes under drægtighed og diegivning.

Er stoffet ikke testet i drægtige dyr, vil der stå, at det ikke er testet, og at man derfor ikke kender følgerne i drægtige dyr, og det ikke anbefales medmindre fordelene er større end ulemperne.

I tilfældet med NMP er det ikke testet i hunde men i laboratoriedyr, hvor der ved visse koncentrationer har vist sig at være bivirkninger på fosteret. Man kender altså ikke bivirkningerne i drægtige tæver.

Når der for midler som Bayvantic og Frontline står, at det kan anvendes til drægtige og diegivende dyr, er det altså fordi, disse lægemidler er testet på drægtige og diegivende tæver og fundet sikkert.

Kontakt DKK

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
56 18 81 00
post@dkk.dk
CVR 11 88 18 15

Bank

Betalinger til Dansk Kennel Klub
Reg. nr.: 5035 Konto: 0001361253
IBAN-nr: DK 45 50350001361253
SWIFT-kode: JYBADKKK

Min side Presse Eksteriørdommer Dyrlæge Regler og instrukser Blanketter Specialklubber Privatlivspolitik Klubsystemer Få rabat som DKK medlem