Dirigenten er mødeleder og ordstyrer på generalforsamlinger, og det er dirigentens opgave at lede generalforsamlingen efter de regler, som klubbens vedtægter foreskriver - og det er dermed også dirigentens opgave at sige fra over for eventuelle forhold, der strider imod vedtægterne.

En dirigent skal være upartisk. Det betyder, at hverken dirigentens egne holdninger eller eventuelt bestyrelsens må komme til udtryk i den måde, generalforsamlingen ledes på. En dirigent skal være rolig, saglig og venlig, og samtidig have overblik og sørge for, at de beslutninger der træffes på generalforsamlingen, er så tydelige, at de kan skrives ind i et referat.

Hvis du passer på ovenstående beskrivelse, så kunne deltagelse i et dirigentkursus måske være noget for dig:

DKK’s lovudvalg afholder et kursus til uddannelse af nye dirigenter. Kurset afholdes lørdag formiddag den 8. oktober 2022 på Fjeldsted Skov Hotel.
Kurset starter kl. 9.00 og afsluttes med en fælles frokost.
Deltagelse forudsætter, at du er medlem af DKK, og at du efterfølgende er villig til at påtage dig hvervet som frivillig dirigent.

Har lyst til at blive en aktiv del af DKK´s dirigentkorps, så hører vi gerne fra dig.
Vær opmærksom på, at DKK forbeholder sig retten til at vurdere, hvorvidt eventuelle kandidater er egnede til hvervet som dirigent.
Er du interesseret i at deltage i kurset og det efterfølgende hverv som dirigent, bedes du rette henvendelse til Charlotte Vinther Dal på email: post@dkk.dk.
Skriv "Dirigentkursus" i emnefeltet.