For at løse de registrerings-udfordringer, der er forbundet med, at ukrainske hundeejere på flugt fra krigen medbringer nyfødte hvalpe eller drægtige tæver, som føder deres hvalpe udenfor hjemlandets grænser, har den Ukrainske Kennel Union (UKU) fremsat et løsningsforslag for FCI´s bestyrelse. Forslaget blev godkendt af FCI´s bestyrelse den 16. marts 2022.

Det betyder, at følgende registreringsprocedurer for ukrainske hunde, født udenfor deres hjemland, er gældende i alle FCI-lande:

Registrering af ukrainske hunde, der fødes udenfor hjemlandet

I tilfælde af at en ukrainsk-ejet tæve føder og opfostrer sine hvalpe, mens den opholder sig i et andet FCI-land (der er FCI-medlem) end Ukraine, vil den Ukrainske Kennel Union fremstille en export-stamtavle i henhold til følgende procedure:

  • En lokal dyrlæge ID-mærker (chipper), vaccinerer og laver helbredsundersøgelser på hvalpene; tjekker testikler, bid, andre mulige anomalier, som f.eks. haleknæk osv. og udsteder et relevant certifikat.
  • Opdrætteren/den person, der tager sig af tæven og hvalpene, mailer dyrlægecertifikatet til UKU (på emailadressen hotline@uku.com.ua) sammen med andre relevante dokumenter, som UKU kræver (f.eks. information om tæve/han osv.)
  • En medarbejder i UKU vil via en videoforbindelse kontrollere microchip (ID) og hvalpenes udseende/kendetegn og udsteder dokumenter til hvalpene (puppy cards) i digital form.
  • UKU sender elektroniske puppy card til opdrætteren/den person, der tager sig af hvalpene/hundene.

De fremtidige hvalpekøbere/hundeejere kan efterfølgende få erstattet de elektroniske puppy cards med export-stamtavler hos UKU, se herunder hvordan.

Udstedelse af export-stamtavler for ukrainske hunde

Vedrørende udstedelse af export-stamtavler for ukrainske hunde, der er solgt, eller hunde der skal sælges, er proceduren følgende:

  • Den nye hundeejer sender en mail til UKU (på emailadressen hotline@uku.com.ua) med en kopi af hundens puppy card eller stamtavle, der er påført sælgers navn samt egne informationer(navn, adresse mv.) samt en kopi af bankoverførsel for betaling af udstedelse af export-stamtavlen.
  • UKU sender via email hundeejeren en digital kopi af en UKU-exportstamtavle. Den digitale kopi af stamtavlen vil kunne erstattes af en original stamtavle (udstedt på officielt papir), når tilstandene i Ukraine er normaliseret, og det ukrainske postvæsen har genoptaget sit arbejde.

Alle puppy cards/export-stamtavler, der er udstedt i henhold til ovenstående procedure, vil blive accepteret af alle FCI-medlemslande og kontrakt-partnere.

Det betyder, at Dansk Kennel Klub registrerer export-stamtavler på ukrainsk opdrættede hunde, der pga. af invasionen er født og opvokset udenfor Ukraine.

Yderligere spørgsmål

Har du spørgsmål til registreringsproceduren, skal disse stiles til den Ukrainske Kennel Union på email hotline@uku.com.ua