Jørgen Hindse er uddannet kemilaborant og blev som 23-årig ansat i det tyske Bayer Kemi-ejede selskab, Metzeler A/S i Frederikssund, som producerede polyurethanskum til møbelindustrien. Her tog hans erhvervskarriere fart, idet han gennem en række forfremmelser 19 år senere besad posten som teknisk direktør. Under karrieren i Metzeler var Jørgen Hindse teknisk koordinator for Metzelers europæiske produktion i seks lande; Tyskland, Italien, Spanien, England, Holland og Danmark.

Da Metzeler i 1985 blev solgt til et svensk selskab, søgte Jørgen Hindse nye græsgange og blev i 1986 ansat som administrerende direktør i det norskejede selskab, Sundolitt A/S med hovedsæde i Slangerup og en produktionsenhed i Viborg. Sundolitt A/S var – og er – Danmarks førende producent af ekspanderet polystyren til bygningsisolering og emballage.

Slutningen af 1980´erne var vanskelige år for byggebranchen i Danmark, mens det boomede i vort sydlige naboland, Tyskland. Selskabet besluttede derfor at søge ind på dette marked, og med Jørgen Hindses kendskab til tyske forhold fik man hurtigt fodfæste. Så godt, at man i 1993 etablerede sig med en nybygget fabrik i Goslar i Harzen. Her blev Jørgen Hindse, sideløbende med direktørjobbet i Danmark, Geschäftsführer: En stilling han bestred frem til 2007. Det betød en omfattende rejseaktivitet, og Hannover Lufthavn blev et ugentligt omdrejningspunkt for ham.

Brancherelateret organisationsarbejde, både på dansk og europæisk plan, påtog Jørgen Hindse sig også. Han var således i en årrække formand for EPS-sektionen under Dansk Industri og i fire år Præsident for den europæiske brancheorganisation, EUMEPS, der har hovedsæde i Bruxelles Også i det europæiske standardiseringsarbejde har Jørgen Hindse deltaget aktivt med at få etableret fælleseuropæiske normer for bygningsisolering.

I 2008 trak Jørgen Hindse sig tilbage fra stillingen som administrerende direktør, men forblev i Sundolitt-koncernen som bestyrelsesmedlem og Business Development Director frem til 2015. I den sidste periode var han desuden i korte perioder direktør i hhv. Sundolitts spanske og svenske selskaber.

Lige siden Jørgen Hindse i 1966 havde bygget et selvbyggerhus i Jægerspris, har han haft en glødende interesse for hunde. I de første mange år udelukkende schæferhunde, og næsten fra sin første dag som hundeejer blev han involveret i foreningsarbejde i Schæferhundeklubben. Jørgen Hindse uddannede sig i 1973 til udstillingsdommer. Han blev samme år valgt som suppleant til Dansk Kennel Klubs bestyrelse, og i 1977 blev han valgt til bestyrelsesformand for Dansk Kennel Klub – en position, han har bestredet siden, uafbrudt i 45 år. Jørgen Hindse uddannede sig i de følgende 20 år som dommer for yderligere en lang række hunderacer og er i dag dommer for flere end 150 hunderacer. Som eksteriørdommer er Jørgen Hindse flittigt benyttet i ind- og udland, og han har dømt hundeudstillinger i mere end 80 lande og på alle kontinenter.

Dansk Kennel Klub er paraplyorganisation for 71 danske racespecialklubber og er etableret med 12 lokale aktivitetskredse og et hovedkontor i Solrød Strand. Organisationen beskæftiger 41 fuldtidsansatte.

Også hundeverdenen er international med en verdensomspændende paraplyorganisation, en international sammenslutning af nationale kennelklubber kaldet Fédération Cynologique Internationale (FCI). Den europæiske del af FCI, Europasektionen, der er FCI´s klart største, har Jørgen Hindse været præsident for siden 1991, ligesom han siden 1991 har været en del af FCI´s bestyrelse.

Jørgen Hindse blev i 1997 tildelt Dannebrogordenens Ridderkors.

Hverdagen deler Jørgen Hindse med hustruen Vibeke, der er privatpraktiserende psykolog, og cairn terrieren Lucy.

Stort tillykke til Jørgen!