Revisionen af den tyske dyreværnslov (TierSchHuV) har været længe undervejs, men ifølge den tyske kennelklub, VdH, blev der kort før lovens ikrafttrædelse den 1. januar 2022 indført en række vidtgående regler, der bl.a. påvirker hundeudstillinger og -konkurrencer.

Desværre er VdH´s høringssvar næppe blevet taget i betragtning af de tyske myndigheder, vurderer VdH.

Det er specifikt § 10 i den nye dyreværnslov, der rejser spørgsmål blandt de danske udstillere, fordi denne bl.a. indeholder et ”udstillingsforbud for hunde af racer, der udviser tegn på race-ekstremiteter”, som på tysk formuleres som ”Qualzuchtmerkmalen”. Du kan læse den nye tyske dyreværnslov i sin fulde længde her

Fra DKK´s side følger vi udviklingen nøje og opfordrer til, at man som udstiller følger nøje med på den tyske arrangørs hjemmeside i forhold til, hvilke krav der stilles til dyrlægecertifikater og sundhedsundersøgelser, samt – som i det opslag vi deler herunder – hvordan den enkelte arrangør håndterer veterinær kontrol i forbindelse med udstillingen.

Vi har modtaget nedenstående skrivelse fra VdH, som forklarer mere om baggrunden for dyrevelfærdsloven og VdH´s arbejde op til indførelsen af loven. Den kan du læse her

VdH har lavet en Q&A med de oftest stillede spørgsmål og svar ang. udstillinger og dyreværnsloven - den finder du her

I forhold til specifikt VDH-Europasieger & Frühjahrssieger i Dortmund har arrangørerne - for at undgå lange køer ved indgangen grundet veterinærkontrol af samtlige hunde - aftalt med de tyske myndigheder, at udstillerne hjemmefra lader hunden undersøge af en dyrlæge, hvorefter den undersøgende dyrlæge skal underskrive diverse veterinærformularer:
Der skal udfyldes én formular, som er ens for alle racer, samt én, der er specifik for visse racer. De relevante formularer og flere oplysninger kan findes her