Oplever du som frivillig - i enten kreds, lokalafdeling, specialklub eller DKK´s udvalg eller udstillinger - at du spilder meget af din frivillige tid på at bøvle med regler, der er udenfor pædagogisk rækkevidde? Tid, du hellere vil bruge på andet og vigtigere opgaver indenfor foreningsarbejdet?

Så gør Kulturministeriet opmærksom på problemet - ministeriet beder nemlig de frivillige om input:

Ministeriet ønsker at lempe de byrder, der dræber gejsten hos de frivillige og skræmmer dem væk. Men første skridt er at finde ud af, hvor skoen trykker mest, for Kulturministeriet mangler data om, hvordan foreningerne konkret påvirkes af love og regler. Og den opgave vil vi i DKK gerne hjælpe dem med - for vi vil gerne minimere det bureaukratiske bøvleri og holde på vores frivillige.

Oplever du bureaukratiske benspænd, så opfordrer vi dig hermed til at fortælle det til Kulturministeriet på email: meldetbenspaend@kum.dk

Skriv også gerne, hvis du har et bud på, hvordan myndighederne kan rette op på problemerne og dermed gøre det nemmere at være frivillig i en forening. Email-adressen er åben frem til den 15. juni.