Dansk Kennel Klub har traditionelt balanceret på tre indtægtsgivende ben: Indtægter fra registrering og stambogsføring, medlemsabonnementer og udstillingsgebyrer. Men det koster som bekendt penge at tjene penge, og som det ser ud nu, har vi i DKK underskud på flere af vores aktiviteter. Derfor har vi igennem den seneste tid arbejdet på at udvikle et fjerde ben at stå på, så ”hele butikken” også i fremtiden kan ”løbe rundt”.

Vores fokus er rettet mod at hæve niveauet endnu mere indenfor de mulige indtægtsgivende aktiviteter, og til det formål har vi valgt at opruste DKK med yderligere kompetencer:

Vi er stolte af pr. 17. januar 2022 at sige ”velkommen i klubben” til Johanna Allanach, som fremadrettet er tilknyttet vores organisation som konsulent. Til dem, der ikke måtte kende Johanna Allanach, kan vi fortælle, at hun er en af Danmarks mest alsidige hundetrænere, med stor ”hands on” erfaring indenfor mange discipliner - som udøver såvel som underviser og dommer.

I ”Hundehuset” i Solrød har vi igennem snart mange år kendt Johanna for hendes entreprenante, kreative og visionære tilgang til hundesporten, som har igangsat flere nye DKK-initiativer, og derfor har vi haft fornøjelsen af hendes selskab som udvalgsformand for indtil flere forskellige udvalg.

Som konsulent i DKK skal Johanna Allanach bl.a. arbejde med konceptudvikling, ligesom hun skal supportere udviklingen af indhold til DKK´s online Hundeuniversitet.

I DKK er vi slet ikke i tvivl om, at de danske hundeejere og hundesport vil nyde godt af kompetence-udvidelsen, som vil resultere i nye muligheder for danske hundeejere under DKK-paraplyen. Vi ser frem til samarbejdet, og vi håber, I tager godt imod Johanna i hendes nye DKK-rolle.