Bekendtgørelsen om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde gælder for personer, der ”beskæftiger sig erhvervsmæssigt med hunde”, dvs. enten opdrætter tre eller flere kuld hvalpe om året, på tre eller flere tæver eller driver hundepension eller internat med fire eller flere hunde ad gangen.

Personer, der har det daglige ansvar for et erhvervsmæssigt hundehold, skal have gennemført en uddannelse i hundehold, f.eks. DKK´s hundeholderuddannelse, samt have Fødevarestyrelsens tilladelse til erhvervsmæssigt hundehold. Fødevarestyrelsens veterinærenhed fører tilsyn og foretager lejlighedsvist eftersyn af hundeholdet. Det er den enkelte hundeholder, der betaler for kontrolbesøget.

I dag koster et kontrolbesøg et startgebyr på 3.800 kr. plus 302 kr. per påbegyndt kvarter. Det vil altså sige et højt startgebyr kombineret med en relativt lav tidssats – hvilket i realiteten medfører, at mindre hundeopdræt og pensioner rammes uretfærdigt hårdt økonomisk set i forhold til større hundehold, der er tidsmæssigt mere omfattende.

Dansk Kennel Klub arbejder på at få indført mere retfærdige kontrolgebyrer, således at startgebyret reduceres og omkostningen per påbegyndt kvarter øges. Det vil sikre en større proportionalitet i finansieringen af tilsynet, da mindre dyrehold – som er hurtigere at inspicere – dermed betaler en mindre andel, mens de større dyrehold – som tager længere tid at inspicere – betaler en større andel.

Erhvervslivets EU- og regelforum har gennemarbejdet forslaget og sendt det videre til Fødevareministeriet, hvor er ministeren nu er forpligtet til at forholde sig til det.