Lokaler og lokaliteter skal holdes lukkede for offentligheden

Der er krav om at holde lokaler (indendørs) og lokaliteter (udendørs), hvor der afholdes idrætsarrangementer med stående publikum, lukkede for offentligheden.

Udendørs kultur- og idrætsarrangementer med siddende publikum

Tilskuere eller publikummer til udendørs kultur- og idrætsarrangementer skal i det væsentlige sidde ned.
Der er ikke deltagerbegrænsning på udendørs arrangementer.

Der er krav om forevisning af coronapas for personer på 15 år og derover, og der er krav om brug af mundbind eller visir ved indendørs faciliteter i tilknytning til lokaliteten.

Indendørs kultur- og idrætsarrangementer med siddende publikum

Arrangementer med færre end 500 siddende tilskuere eller publikummer:

Der må ikke tillades adgang for flere end 500 tilskuere eller publikummer i lokalet samtidigt, og tilskuerne eller publikummerne skal i det væsentlige sidde ned.

Der er krav om forevisning af gyldigt coronapas for personer på 15 år og derover, og der er krav om brug af mundbind eller visir, på nær når man sidder ned.

Arrangementer med flere end 500 siddende tilskuere eller publikummer:

Der kan afholde indendørs kultur- og idrætsarrangementer med siddende tilskuere eller publikummer, hvor der er flere end 500 tilskuere eller publikummer til stede samtidig.

Det kræver, at lokalet er opdelt i klart adskilte sektioner med egne ind- og udgange og egne servicefaciliteter (salgs-, sanitets- og garderobeområder m.v.), og at der maksimalt tillades adgang for 500 tilskuere eller publikummer i hver sektion.
Tilskuere eller publikummer i de enkelte sektioner skal i det væsentlige sidde ned på faste pladser med retning mod en scene, et biograflærred, en oplægsholder eller lignende.
Tilskuere eller publikummer i en sektion må ikke tillades adgang til en anden sektion.

Der må i alt maksimalt tillades adgang for 1.500 tilskuere eller publikummer samtidig.

Der er krav om forevisning af coronapas, og der er krav om brug af mundbind eller visir, på nær når man sidder på sin faste plads.

Hvordan skal sektionerne adskilles?

Der er ikke nogen formelle krav til, hvordan sektionerne adskilles. Det er op til arrangøren at sikre, at lokalet er opdelt i klart adskilte sektioner med egne ind- og udgange og egne servicefaciliteter (salgs-, sanitets- og garderobeområder m.v.), og at tilskuere eller publikummer i en sektion ikke tillades adgang til en anden sektion.

Ingen areal eller afstandskrav

Bemærk, at der ikke gælder areal- eller afstandskrav for selve arrangementet. Vær dog opmærksom på, at der kan gælde andre regler herunder arealkrav mv. for serveringssteder og detailhandel mv. på Erhvervsministeriets område. Dvs. hvis man som arrangør af et skue vælger at benytte retningslinjerne for Dyrskuer, kan reglerne være anderledes. Disse er dog endnu ikke offentliggjort på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, men hold gerne øje HER

Sundhedsplan

Arrangøren skal udarbejde en sundhedsplan senest 14 dage inden arrangementet afholdes. Planen skal udarbejdes ved hjælp af en skabelon, Politiet stiller til rådighed. Planen skal efter anmodning fra politiet indsendes.

DKK´s udstilling i Fredericia

Ud fra ovenstående kan vi fra DKK´s side desværre ikke med sikkerhed sige, hvilke restriktioner der vil gælde fra 1. februar og fremefter, men vi håber stadig på at kunne gennemføre årets første udstilling i Fredericia.

Læs mere om coronarestriktionerne på Kulturministeriets hjemmeside her