I Danmark er det lovpligtigt at tegne en ansvarsforsikring, hvis man ejer en hund. Ifølge Dansk Kennel Klubs undersøgelse skal man i langt de fleste danske forsikringsselskaber have både dansk folkeregisteradresse, CPR-nr. og E-boks for overhovedet at kunne tegne en forsikring.

Og det er de færreste mennesker på flugt fra krig, der har det.

Derfor haster vi med at viderebringe følgende oplysning, som vi netop har modtaget fra DKK´s hovedsponsor, Agria Dyreforsikring:

Foreningen med det meget lidt mundrette navn ”Foreningen af forsikringsselskaber til overtagelse af lovpligtige ansvarsforsikringer for hunde” har besluttet at indestå for ansvarsdækningen på ukrainske hunde, der medbringes til Danmark på baggrund af situationen i Ukraine.

Det betyder kort fortalt, at den enkelte ukrainer, der flygter til Danmark med sin hund, IKKE behøver at tegne en ansvarsforsikring på sin hund. Hvis der skulle opstå ansvarsskader, som involverer hunde, der er medbragt af ukrainske ejere på flugt, er det FAH, der behandler sagen og udbetaler en evt. kompensation til den skadelidte.

Dette er i første omgang gældende i perioden fra 1. marts 2022 til og med 30. juni 2022 med mulighed for forlængelse, så længe det skønnes nødvendigt.

I samme periode vil FAH ikke gøre regres gældende overfor besiddere af ukrainske hunde i Danmark – dvs. at den ukrainske ejer af hunden ikke vil skulle betale kompensation til FAH.