Lørdag den 23. oktober 2021 afholdes Dansk Kennel Klubs repræsentantskabsmøde. Repræsentantskabet er Dansk Kennel Klubs højeste myndighed i alle sager, der ikke - i henhold til lovene – enten afgøres af bestyrelsen, er genstand for urafstemning eller er henlagt til de af repræsentantskabet valgte nævn, og repræsentantskabsmødet afholdes normalvis hvert andet år.

Kredsenes, specialklubbernes og DKK’s bestyrelser kan alle fremsætte forslag til behandling på repræsentantskabsmødet, og på det kommende møde skal der bl.a. godkendes regnskab for de seneste to år samt forelægges budget for de kommende to år, ligesom der skal vælges en revisor samt medlemmer, suppleanter, repræsentanter og jurister til hhv. DKK´s disciplinærnævn og klagenævn.

Det hvert andet årlige ordinære repræsentantskabsmøde skulle have være afholdt den 20. marts 2021 i Ejby på Fyn, men på grund af pandemisituationen måtte DKK se sig nødsaget til at flytte mødet frem i tiden og fra Ejby til Kobæk, hvor DKK samtidig afholder Inspirationsdage for kredsbestyrelser, specialklubbestyrelser og DKK’s udvalg – i alt ca. 200 deltagere.

Inspirationsdagene begynder allerede fredag eftermiddag, hvor flere af DKK´s udvalg benytter muligheden for at afholde møder på Kobæk Strand Konferencecenter. Lørdag formiddag afholdes DKK´s repræsentantskabsmøde efter lovene, dvs. op til fire repræsentanter pr. kreds og en repræsentant pr. påbegyndt 500 specialklubmedlemmer. Sideløbende vil der være oplæg for dem, som ikke deltager i repræsentantskabsmødet. Om eftermiddagen er der arrangeret en række seminarer om fremtidige spørgsmål. Søndag formiddag afholdes der kredsmøde for kredsbestyrelserne, hvor der sideløbende vil være flere tilbud om seminarer og oplæg for dem, der ikke deltager i kredsmødet. Om eftermiddagen er der igen inspirerende oplæg på tværs.

Dansk Kennel Klubs årsberetninger, regnskab for 2019-2020 og dagsorden for repræsentantskabsmøde er på forhånd fremsendt til de tilmeldte deltagere pr. mail og vil for første gang nogensinde ikke forefindes i trykt form. Ønsker man som deltager at medbringe årsberetningen i fysisk form, skal man derfor selv huske at printe en version og medbringe til repræsentantskabsmødet.