Farer du vild championat-junglen? Det kan vi sådan set godt forstå… Der kan nemlig sagtens være forskel på kriterierne for at opnå et specifikt championat fra race til race - også selv om titlen er den samme…!

Derfor har DKK´s udstillingsafdeling lavet en oversigt over alle de danske championater - sorteret hhv. gruppevis og racevis.

Her kan du ud for hver enkelt gruppe og race bl.a. læse kriterierne for alle de prøvechampionater, der kan opnås i DKK-regi, f.eks. Dansk Sporchampion og Dansk Brugschampion.

Du kan finde den gruppe-/racevise oversigt over kriterierne for de forskellige danske championater: HER