På mødet gennemgås de væsentligste ændringer i rallyøvelsesbeskrivelserne. Der bliver mulighed for at stille spørgsmål.

På grund af overvældende interesse er mødet udvidet til to timer og ændret til et online-møde for at give plads og mulighed for at så mange som muligt kan deltage.

Mødet afholdes onsdag den 15. september 2021 kl. 13.00 – 15.00.

Har du ikke mulighed for at deltage, vil mødet blive optaget, og både optagelse og præsentation af øvelserne vil efterfølgende blive delt på DKK´s hjemmeside her

Deltagelse i infomødet er gratis.

Du behøver ikke tilmelde dig, bare klik på linket her

Der er adgang til onlinemødet fra ca. kl. 12.50. Husk at slukke for din mikrofon, når du har trykket på deltag.