Europaparlamentet har vedtaget et direktiv, som giver de enkelte medlemslande mulighed for bl.a. at undtage levende dyr fra reglerne om forbrugerkøb.

I forbindelse med høringen af den nye danske købelov anbefalede Dansk Kennel Klub at undtage hunde fra forbrugerreglerne - med henvisning til, at en hund ikke er en fabriksny vare men et levende væsen, som undergår mange fysiologiske og psykiske forandringer i de første par leveår.

Dansk Kennel Klub henviste desuden til, at hundens udvikling ligeledes afhænger af, hvordan køberen behandler hunden.

Den nye købelov blev vedtaget i Folketinget den 3. juni 2021, men levende dyr, herunder hunde, vil fortsat være omfattet af købelovens forbrugerregler. Som en overraskelse blev heste, som de eneste levende dyr, undtaget fra købelovens forbrugerregler.

Reglerne vedrørende køb og salg af hunde er derfor uændrede i forhold til den nugældende lov.

Formodningsreglen

Direktivet lagde op til, at den såkaldte ”formodningsregel”, hvor mangler - der viser sig inden for 6 måneder - formodes at have været til stede ved leveringen, skulle udvides til 1 år.

Dansk Kennel Klub understregede i forbindelse med høringsfasen, at en udvidelse af formodningsreglen fra 6 måneder til 1 år ville være voldsomt urimeligt i relation til hunde, og det ser ud til, at der blev lyttet til dette.

Formodningsreglen for levende dyr, herunder hunde, vil nemlig fortsat være 6 måneder, når den nye købelov træder i kraft, hvorimod formodningsreglen vil udgøre 1 år for andre ”almindelige” varer.

Dansk Kennel Klub mener som udgangspunkt, at køb af salg af hunde burde holdes uden for de almindelige forbrugerkøbsreglerne, fordi en hund ikke er en almindelig vare. Alligevel er Dansk Kennel Klub tilfreds med, at ”formodningsreglen” ikke blev udvidet til 1 år - det hænger nemlig fint sammen med vores strategi om at sælge hunde med garanti:

Dansk Kennel Klub vil gerne være hvalpekøberens valg nummer 1, når der vælges hundehvalp, og det giver hvalpekøberen tryghed at vide, at der trods alt er beskyttelsespræventive regler, der regulerer handlen.

Den nye købelov træder i kraft den 1. januar 2022, men reglerne vedrørende køb og salg af hunde er altså uændrede i forhold til den nugældende lov.