I går på et møde i Dansk Kennel Klubs brugshundeudvalg overrakte bestyrelsesformand Jørgen Hindse, som også er formand for DKK´s brugshundeudvalg, DKK´s hæderstegn i guld til Ella Laursen. Han benyttede lejligheden til at takke Ella for hendes store og mangeårige engagement indenfor brugshundearbejdet.

Ella Laursen har været medlem af DKK´s brugshundeudvalg siden sidst i 1990’erne og fungerer bl.a. som brugsprøvedommer.

Det var en overrasket men taknemmelig Ella, der tog imod hæderstegnet:

”Jeg er meget beæret og glad. Jeg har altid arbejdet uden tanke om at få noget for det men ud fra et stort hensyn til vores hundeførere”.

I DKK er vi også taknemmelige; for ildsjæle som Ella. For uden ildsjæle - ikke meget hundearbejde.

Tak og tillykke med hæderen!