Fra 22. marts til 6. april:

Det gældende forsamlingsloft betyder, at man i eget hjem anbefales højst at samles fem personer. Højst ti personer må forsamles udendørs. Undtaget er udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi, hvor man må samles op til 50 personer.

Fra den 6. april til den 20. april:

Umiddelbart ingen yderligere lempelser på hundesportsområdet i denne periode.

De tiltag og restriktioner, der ikke lempes pr. 6. april og 13. april, forlænges til og med den 20. april 2021. Herefter ønsker aftalepartierne i faser med 14 dages intervaller at udfase resterende restriktioner.

Fra 21. april:

Her åbnes for indendørs hundesport i organiseret regi for børn og unge under 18 år uden krav om coronapas.

Hvilke sportsgrene, der er omfattet, og hvilke smitteforebyggende tiltag, der skal tages, er endnu ikke klarlagt. Det skal i den kommende tid forhandles af aftalepartierne på baggrund af et fagligt oplæg fra myndighederne.

Fra 6. maj:

Her åbnes for indendørs hundesport i organiseret regi for voksne med krav om coronapas.

Her skal der ligeledes forhandles om, hvilke sportsgrene der er omfattet, og hvilke smitteforebyggende tiltag der skal tages.

Fra 21. maj:

Her åbnes – med coronapas – den resterende del af idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, som ikke er åbnet i forrige faser.

Der vil i alle faserne fortsat gælde relevante smitteforbyggende tiltag, f.eks. begrænset åbningstid, kvadratmeterkrav, krav og anbefalinger om brugen af mundbind, begrænsning af samlet antal publikummer, siddende publikum mv., og der vil gælde retningslinjer vedrørende afstand, hygiejne mv.

Når alle over 50 år er vaccineret:

Vil samfundet kunne genåbnes. Dog vil der forventeligt stadig gælde restriktioner samt generelle smitteforebyggende tiltag i forhold til arrangementer med risiko for superspredning, herunder større arrangementer.

Større forsamlinger, arrangementer & forsamlingsloft:

Det står ikke klart, hvor længe vi skal leve med forsamlingsforbuddet endnu, men aftalen lægger op til, at det skal udfases løbende i den gradvise genåbning.

Der nedsættes desuden en hurtigarbejdende ekspertgruppe, der skal komme med sit bud på, hvordan der igen kan komme gang i de større idrætsarrangementer, og hvordan tilskuere kan inkluderes. Dette arbejde skal være færdigt og fremlægges sammen med en plan for udfasningen af forsamlingsforbuddet i midten af april.

I DKK håber vi, at ekspertgruppen hurtigt finder en brugbar løsning på, hvordan vi igen kan afholde større hundesportsarrangementer; det vil have stor betydning for den enkelte hund og fører.

Coronapas:

En stor del af genåbningen af det danske samfund bygger på, at danskerne vænnes til at bruge et coronapas resten af 2021 – herunder bl.a. indendørs hundesportsaktiviteter. Men hvad er et coronapas?

Et dansk coronapas vil som udgangspunkt være digitalt og vil rumme oplysninger om, hvorvidt borgeren:

  • er færdigvaccineret mod COVID-19 eller
  • har overstået infektion med mod COVID-19 eller
  • er testet negativ for COVID-19 indenfor 72 timer (både PCR- og antigen-test).

Børn under 15 år vil være undtaget.

Sundhedsplatformen MinSundhed vil fra slutningen af marts fungere som et midlertidigt coronapas, men ved udgangen af maj forventes det, at der lanceres en særskilt app til formålet.

Uafklarede spørgsmål:

Der er fortsat mange uafklarede spørgsmål i forbindelse med genåbningsplanen af dels indendørs hundesportsaktiviteter og dels forsamlingsloft for større udendørs hundesportsarrangementer.

Dette er der endnu ikke fastlagt rammer for, men så snart vi ved noget med sikkerhed, melder vi det ud på både hjemmeside og sociale medier.

Du kan læse aftaleteksten for genåbningsplanen HER

Vi opdaterer som altid DKK´s covid-19-retningslinjer for hundesport med ovenstående detaljer snarest muligt.