Forsamlingsloft

Det indendørs forsamlingsloft hæves fra 25 personer til 50 personer

Det udendørs forsamlingsloft hæves fra 75 personer til 100 personer.

Coronapas

Man behøver ikke længere at vise et gyldigt coronapas ved indgangen til indendørs hundesport i foreningsregi. Der vil dog stadig være et krav om, at man skal have et gyldigt coronapas, der kan fremvises på forlangende, sådan at coronapasset fungerer lidt ligesom ens kørekort.

Kontrollen med coronapas lempes, så der indføres mulighed for, at kontrollen indenfor frivillige foreninger, herunder altså DKK, kredse og specialklubber, kan udføres ved én daglig stikprøvekontrol af alle tilstedeværende personer, der er undergivet krav om coronapas.

Ansvaret for gennemførelsen af den daglige stikprøvekontrol placeres hos den, der har rådighed over lokalet. Kontrollen vil efter aftale kunne varetages af andre, herunder foreningen, kommunen mv.

Coronapas vil senest blive udfaset, når alle over 16 år er blevet tilbudt en coronavaccine. Ifølge vaccinationskalenderen vil det senest ske i slutningen af august. En konkret plan for udfasningen vil blive fremlagt i juni.

Mundbind

Kravet om brugen af mundbind vil blive udfaset efter samme model som coronapasset. Mundbind vil altså efter planen senest være udfaset i august, når alle over 16 år ifølge vaccinationskalenderen er vaccineret.

Fuld genåbning af indendørs idræt og lokaler:

Resterende idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter åbner med krav om coronapas (f.eks. håndbold og fodbold). Men genåbningen omfatter desuden adgang til alle former for lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter.

Socialt samvær

Sundhedsstyrelsen er pt. ved at opdatere anbefalingerne for sociale arrangementer og socialt samvær, så de bliver justeret i forhold til den gradvise genåbning. Der vil herefter blive udstedt nye anbefalinger, som muliggør afholdelse af arrangementer med overnatning, herunder lejrskoler, fritidstilbud og arrangementer i det frivillige idræts- og foreningsliv. Dvs. der er (endnu) ikke pr. 21. maj lempet på anbefalingerne om at undgå socialt samvær.

Større arrangementer

Fra den 21. maj 2021 iværksættes ”trin 2” af politikernes ”plan for afholdelse af større forsamlinger og arrangementer”. Det betyder, at hundesportsarrangementer igen kan afholdes med publikum både inden- og udendørs efter ”Ordningen for større arrangementer med siddende publikum”.

I forhold til ”Ordningen for udendørs arrangementer med stående publikum” gælder et krav om coronapas, hvor både antigentest og PCR-test har en gyldighed på 72 timer.

Pr. 1. juli 2021 I forhold til ”Ordningen for udendørs arrangementer med stående publikum” hæves sektioneringskravet til 500 og arealkravet lempes til 2 m2. (Dette er altså ikke gældende pr. 21. maj.)

I DKK afventer vi nu, at politikerne tager stilling til, hvordan store arrangementer og deltagerevents kan afvikles fremover. Det fremgår af den politiske aftale, at dette skal drøftes senest den 14. juni.

De konkrete (generelle) retningslinjer for foreningsidrætten i den nye genåbningsaftale fastlægges i løbet af de kommende dage af Kulturministeriet, som dog har givet en indikation af, at disse først offentliggøres tidligt fredag morgen. Herefter tolker DKK hurtigst muligt, hvordan disse omsættes til Covid-19-retningslinjer for hundesporten.