Selv om vi gerne ville, så kan vi i DKK ikke læse i Mette F´s krystalkugle, hvordan den nærmeste corona-fremtid kommer til at se ud - men vi har trukket beslutningen så længe, vi kunne, hvis vi skal have mulighed for at arrangere et alternativ, da der jo er en risiko for, at myndighederne IKKE åbner landet i en sådan grad, at vi vil kunne afholde den Roskilde-udstilling, vi drømmer om.

Derfor – og for at sikre vores udstillere, dommere og personale bedst muligt ift. smitte - har vi allerede nu besluttet at ændre udstillingsweekenden i Roskilde den 7.-8.-9. maj 2021.

Det betyder, at vi - i stedet for de annoncerede tre udstillinger for alle racer alle tre dage – afholder et samlet udstillings-arrangement, hvor hver race kun vil blive bedømt på én af de tre udstillingsdage.

Da grupperne nu vil skifte bedømmelsestidspunkt, betyder det også, at vi har valgt at annullere alle allerede registrerede tilmeldinger og returnere alle gebyrer. Det har vi gjort, da vi desværre ikke kan håndtere at ”håndholde” at overflytte de enkelte tilmeldinger til ny dato (der måske ikke passer i den enkelte udstillers planer).

Derfor beder vi også om jeres forståelse for, at I bliver nødt til at tilmelde jer på ny, hvis I ønsker at deltage i den alternative udstilling i Roskilde, der pt. er under udarbejdelse.

Da vi afventer yderligere udmeldinger fra myndighederne om fremtidigt forsamlingsloft, er gruppefordelingen og maksimumantallet pr. dag endnu ikke fastlagt, ligesom det heller ikke er besluttet, om man vil kunne tilmelde sin hund til én udstilling eller til for forskellige udstillinger afholdt samme dag.

Vi ved dog allerede nu,

  • at udstillingsweekenden i Roskilde vil blive afviklet under smittebegrænsende forhold
  • at der vil blive adgangsbegrænsning for tilmelding af hunde
  • at der kun må møde én person frem pr. tilmeldt hund
  • og at vi desværre - for at give flest mulige udstillere chance for at deltage - ikke kan tilbyde en udstilling med et univers af butikker og spændende oplevelser for hundeejerne (NB: særskilt info er udsendt til standlejerne pr. mail dags dato).

Vi vil offentliggøre alle informationer om ”den nye” Roskilde-udstilling inden for de næste 2-3 uger på dkk.dk og her på facebooksiden, og det vil herefter være muligt tilmelde online via hundeweb.dk.

Ind til da håber vi på jeres forståelse for, at vi ikke kan svare på uddybende spørgsmål, beder om tid til at trække i arbejdstøjet og gå tilbage til maskinrummet og færdiggøre planerne.

---

The DKK show in Roskilde in May 2021 will be changed due to Covid-19
Due to protection against Covid-19, the DKK has decided to change the show weekend in Roskilde on 7-8-9 May 2021 from three shows with judging of all breeds on all three days to an event where each breed will be judged only on one of the three days.
As the groups are now changing judging time, we have chosen to cancel all entries and return all entry fees. We therefore please ask you to enter once again for the day where your breed will be judged.
The show weekend in Roskilde must be held under conditions limiting the chances for infection, and there will be restrictions on entries and only one person per entered dog will be admitted to the show area.
As we await further information from the authorities, the distribution of groups on the days and the number of dogs admitted per day have not yet been fixed. It also has not yet been determined whether it will be possible to enter the same dog one or two times on the same day.
We shall publish updated information about the event within the next 2-3 weeks at our website dkk.dk and the DKK’s Facebook page. Subsequently, it will be possible to enter online via hundeweb.dk.