DKK har opstillet en række etiske anbefalinger for avl og opdræt af hunde. De er, som navnet antyder, etiske retningslinjer om alt fra tævers alder ved første parring, indavl, matadoravl og opdrætteres ansvar for prægning af hvalpene.

De etiske anbefalinger er ikke statiske, men bliver jævnligt revideret i takt med, at der opstår ny viden, eller hvis DKK bliver opmærksom på nye problemstillinger. DKK’s sundhedsudvalg besluttede på sit sidste møde at udvide de etiske anbefalinger for avls punkt 9 med en formulering vedrørende tidlig neutralisation. Tilføjelsen er angivet med rødt her:

Punkt 9.
Så længe hvalpen er i opdrætterens varetægt, skal denne sikre hvalpene en fysisk og mentalt god opvækst, herunder en god prægning. Det er uforeneligt med DKK’s etiske anbefalinger at lade helt unge og endnu ikke kønsmodne hvalpe neutralisere, før de forlader opdrætteren

Årsagen til tilføjelsen er, at DKK er blevet bekendt med en praksis, der især florerer blandt opdrættere af såkaldte “designerracer”, herunder “labradoodles”. Denne praksis består i at hvalpene bliver neutraliseret, inden de forlader opdrætteren 8 uger gamle. På nogle hjemmesider beskrives dette som en stor fordel for hvalpekøberen, der så “ikke selv behøver at bekymre sig om noget”. DKK tager kraftigt afstand fra denne praksis og ønsker at sende et klart signal om, at det ikke er noget, vi ønsker at se blandt DKK-opdrættere.

Der er ikke nødvendigvis noget galt i at vælge at få neutraliseret sin hund. Det, der er galt, er at neutralisere hvalpe eller unghunde som ren rutine, uden at have gennemtænkt det nøje og vejet fordele og ulemper op imod hinanden. Neutralisation af unge og endnu ikke kønsmodne hvalpe er forbundet med en række alvorlige bivirkninger som f.eks. underudviklede kønsorganer, forsinket lukning af vækstlinjer samt specifikke former for kræft. Desuden kan det have betydning for hundens udvikling af normal adfærd.

Beslutningen om eventuel neutralisation bør altid tages af den enkelte hundeejere efter grundig overvejelse og i samråd med dyrlægen.

Læs DKK´s 11 etiske anbefalinger for avl i deres fulde længde HER.