Baggrunden er de seneste stramninger af forsamlingsloftet fra 10 til 5 personer.

De nuværende restriktioner er de mest omfattende, der indtil videre har været os pålagt under coronapandemien, og DKK er helt på linje med myndighederne i opfordringen om, at vi alle bør gøre vores til, at smitten ikke spredes. DKK vil derfor opfordre den enkelte til nøje at vurdere, i hvilket omfang det er nødvendigt og ikke mindst forsvarligt at mødes fysisk til hundesportsarrangementer i foreningsregi.

På den baggrund offentliggør vi her DKK´s reviderede retningslinjer for hundesport pr. 13. januar 2021.

De vigtigste ændringer i denne opdatering:

• Al indendørs hundesport og foreningsaktiviteter skal fortsat holde lukket.

• Udendørs hundesport kan kun gennemføres, hvis forsamlingsforbuddet på 5 personer overholdes.

• Forsamlingsforbuddet om max 5 personer gælder alle uanset alder - undtagelsen om op til 500 siddende tilskuere inkl. deltagere er ikke bortfalder og er hverken tilladt udendørs eller indendørs.

• Afstandsanbefalingen øges ud fra et forsigtighedsprincip fra 1 til mindst 2 meter i en afgrænset periode.

• Generalforsamlinger og repræsentantskabsmøder kan i praksis ikke afvikles i den kommende periode, og DKK anbefaler derfor, at disse udsættes.

I forlængelse af ovenstående har vi fra DKK´s side valgt at fjerne en række afsnit i retningslinjerne, da disse under de givne omstændigheder ikke er relevante, herunder bl.a. særlige retningslinjer for afholdelse af skuer og udstilling, mentalbeskrivelse, retningslinjer for publikum mm.

Når myndighedernes restriktioner igen giver mulighed for større forsamlinger, inkluderer vi naturligvis særlige retningslinjer for alle relevante områder i de til den tid gældende retningslinjer fra DKK. 

DKK forsøger i skrivende stund fortsat at få svar på uddybede spørgsmål hos diverse myndigheder, bl.a. om parring betragtes som et anerkendelsesværdigt formål til at krydse landegrænser. Vi melder nærmere ud, når vi modtager svar på vores spørgsmål.

Læs mere uddybende om de enkelte punkter i DKKs opdaterede COVID-19-retningslinjer