Men ikke et ord om alder: Allerede ved Hannes 40 års jubilæum udtalte bestyrelsesformand Jørgen Hindse: ”Du har været en del af foreningen i en tredjedel af dens levetid – så du må jo være startet lige efter konfirmationen!” Og den historie holder vi fast i!

I sin tid i organisationen har Hanne Kalkerup Madsen præget Dansk Kennel Klubs historie, og mange af vores medlemmer har på et eller andet tidspunkt truffet hende, for Hanne har arbejdet i næsten alle kroge af huset på et eller andet tidspunkt i de 45 år, hun har været ansat.

Hun har både håndteret stambøger, information, udstillinger og som udvalgssekretær først for LP og senere for mange andre områder. I dag er det brugshundene, eksteriørdommerudvalget, HTM-udvalget og ejerskifter, der nyder godt af Hannes flittige hænder.

Stort tillykke til Hanne - og til Dansk Kennel Klub – vi håber på mange flere gode år sammen!