Vi vil rigtig gerne se jer på udstilling i Danmark igen, men hvorvidt grænserne er eller bliver åbnet, er desværre ikke op til os i DKK.

Pt. er det tilladt for personer bosat i Skåne, Halland, Blekinge, Slesvig-Holsten og Norge at rejse ind i Danmark uanset formål, såfremt regionen opfylder kriteriet for at kategoriseres som 'åben' af de danske myndigheder.

Desuden er det tilladt for personer med bopæl i et 'åbent' land at rejse ind i Danmark, forudsat de har et såkaldt ”anerkendelsesværdigt formål” med besøget, eller hvis de har booket et ophold på minimum seks overnatninger.

Udlændinge, der udviser tydelige sygdomstegn, som f.eks. feber, hoste eller lignende, vil ikke få lov til at rejse ind i Danmark.

Det er udelukkende op til myndighederne at vurdere, hvad der betragtes som anerkendelsesværdigt formål – se her, hvilke lande, der betragtes som åbne af de danske myndigheder, hvilke formål du kan rejse ind i Danmark med, og hvilken dokumentation danske myndigheder anbefaler, at du medbringer:

https://politi.dk/coronavirus-...

NB: Deltagelse i hundeudstilling er desværre ikke på listen 😉

Derfor kan DKK ikke tilbyde at tilbagebetale tilmeldingsgebyret til udenlandske udstillere, hvis grænserne til den enkelte udstillers hjemland enten ikke åbnes inden udstillingen, lukkes efter tilmeldingen er foretaget, eller hvis udstilleren afvises ved grænsen, evt. grundet sygdomstegn.

Læs mere om efterårets Unity-udstillinger, find dommerlister og tilmeldingsfrister mm. her:

dkk.dk/udstillinger-og-events/deltag-i-udstillinger/vejen

dkk.dk/udstillinger-og-events/deltag-i-udstillinger/ballerup

dkk.dk/udstillinger-og-events/deltag-i-udstillinger/roskilde

og tilmeld her: hundeweb.dk

- - - - -

We would very much like to see you again soon at the Danish dog shows, but whether the Danish borders are - or will be - opened is unfortunately not up to us in the DKK.

At present it is permitted for persons resident in the regions of Scania, Halland, Blekinge, Schleswig-Holstein and Norway to enter Denmark regardless of the purpose of their entry if the region meets the criteria for being classified as ”open” by the Danish authorities.

Moreover, persons resident in a country classified as ”open” can enter Denmark if they have a worthy purpose or have booked a stay of at least six nights.

Foreigners showing clear symptoms such as dry cough and fever will not be permitted to enter Denmark.

It is entirely up to the Danish authorities to define what can be considered as a worthy purpose – see here which countries that are considered “open” by the Danish authorities, which purposes are valid as worthy purposes for entering Denmark and which documentation is recommended by the Danish authorities to bring for border controls upon entering Denmark:

https://politi.dk/en/coronavir...

Please note: Dogs shows are unfortunately not on the list of worthy purposes 😉

Therefore the DKK cannot offer to refund the entry fee to foreign exhibitors, if the borders to the individual exhibitor’s resident country is not opened before the show, is closed after the dog was entered or if the exhibitor is rejected at the border, e.g. due to symptoms of disease.

Read more about this autumn’s Unity shows, find the judges’ lists, closing dates and further details here (so far only in Danish):

dkk.dk/udstillinger-og-events/deltag-i-udstillinger/vejen

dkk.dk/udstillinger-og-events/deltag-i-udstillinger/ballerup

dkk.dk/udstillinger-og-events/deltag-i-udstillinger/roskilde

and enter here: https://www.hundeweb.dk/dkk/public/openIndex?ARTICLE_ID=1&session_locale=en-en