Alle disse 170 tidligere DRU medlemmer skal for at overføre deres levende hunde betale et medlemskab i DKK. Det dækker de omkostninger, som DKK har ved overførslerne.

Fra 1. januar 2021 vil disse nye medlemmer og deres hunde være normalt omfattet af DKK’s regler – på linje med nuværende DKK medlemmer. Der vil ikke blive godkendt nye medlemmer, der er disciplinært udelukkede af DKK og/eller af DRU.

Dansk Kennel Klubs Forretningsudvalg holdt mandag den 23. november et møde med de 5 specialklubber, der kan forvente fleste nye hunde og fleste nye medlemmer (deres racer dækker 43 af 48 kenneler). Det var et meget positivt møde, hvor alle parter så frem til at byde de nye velkomne i DKK.

Specialklubberne blev opfordret til at få udarbejdet en pjece, som DKK kan sende til de overførte hunde i det nye år. Flere specialklubber har i forvejen disse pjecer, som rutinemæssigt vedlægges alle DKK-stambøger.

Aner på de overførte hunde bliver registreret, så vi kender baggrunden på hundene. Aner, der kommer fra ikke-FCI anerkendte klubber, bliver markeret med ”NON-FCI”. Evt. deltagelse på DRU avlsgodkendelsesarrangementer har ingen praktisk betydning – disse hunde er på linje med øvrige DKK hunde umiddelbart godkendt til almindelige Basis stambøger.

Dansk Kennel Klub har gennem mere end 30 år haft overførsler – og erfaringen er, at der bliver taget godt imod nyt blod (i form af hundene) og nye medlemmer. Når vi i årene efter har kigget på disse overførsler, har de via bl.a. stambogsføring, registrering af sundhedsresultater, udstillingsdeltagelse og kursusdeltagelse mangefold økonomisk lagt penge i DKK.

Fra 1. januar 2021 lukker Dansk Kennel Klub ned for denne puljeoverførsel og vender tilbage til de almindelige regler for overførsler, der kan findes på DKK´s hjemmeside.

Dansk Kennel Klub ser frem til at klubber og medlemmer tager godt imod de nye hunde og ejere som overføres til DKK.