Vi har fra DKK´s side været i løbende dialog med bl.a. Politiet og Kulturministeriet, sidstnævnte er dog i skrivende stund stadig i gang med at revidere de specifikke retningslinjer på kulturområdet, herunder også for idræt og hundesport.

Vi har forsøgt at få nogle klare svar og præciseringer på enkelte punkter i den seneste version af retningslinjerne, opdateret på Kulturministeriets hjemmeside pr. 26.10.20 – desværre er det endnu ikke lykkedes, og opfordringen fra Kulturministeriets side er derfor, at vi – indtil vi hører andet – udelukkende baserer vores specifikke retningslinjer for hundesporten på det, der bogstaveligt talt står nedfældet i retningslinjerne.

Derfor er retningslinjerne nogle steder lagt ud fra den strammeste fortolkning, vi har fået fra de forskellige politikredse – som netop heller ikke tolker KUM´s retningslinjer ens.

Vi har trukket udmeldingen om gældende retningslinjer så langt, vi kunne, men en del klubber og kredse har efterlyst DKK´s retningslinjer forud for evt. arrangementer i den kommende weekend, så derfor har vi revideret de dele af Dansk Kennel Klubs COVID-19-retningslinjer, vi har kunnet, ud fra de dessiner, vi hidtil har modtaget.

Lige så snart vi får en endelig tilbagemelding fra Kulturministeriet med præciseringer og svar på vores spørgsmål, opdaterer vi selvfølgelig retningslinjerne endnu en gang.

De vigtigste nyheder i retningslinjerne

Desværre er de forskellige retningslinjer og anbefalinger ikke blevet mere klare – tvært imod, og det kompliceres yderligere af, at myndighederne har valgt, at der fremadrettet skal skelnes imellem træning i klub- og foreningsregi og afholdelse konkurrencer – som ifølge Kulturministeriet tjener forskellige formål; Varetagelse af foreningsliv, herunder fællestræning, som bl.a. fremmer klubånd mv., hvorimod konkurrencer samler folk på tværs af forskellige (eventuelle smitte-) grupper.

Specielt set i forhold til afholdelse af konkurrencer indendørs og udendørs er der nye retningslinjer – hvilket primært er det vi også har stillet spørgsmål til Kulturministeriet om.

Den største ændring i retningslinjerne er, at vi ud fra ovennævnte sondring mellem træning og konkurrencer hhv. indendørs og udendørs har inddelt retningslinjerne i hhv. ”udendørs træning”, ”indendørs træning”, ”udendørs konkurrencer” og ”indendørs konkurrencer”, og disse afsnit beder vi om, at arrangører lægger særskilt mærke til.

Ud over det sænkede forsamlingsforbud, gældende fra mandag den 26. oktober og 4 uger frem, fra max. 50 til 10 personer, er der indført en undtagelse for personer under 21 år. Se mere om dette i retningslinjerne.

Fra og med i dag, den 29. oktober, er der indført krav om mundbind og visir, der bl.a. gælder idræt indendørs på offentligt tilgængelige steder. Dette er foreløbig gældende frem til 2. januar 2021. Se også mere om dette i retningslinjerne.

Se de opdaterede retningslinjer HER