Normalt er vores møder på Fyn, men inden disse corona-tider havde vi aftalt et skype-møde, så det passede perfekt.

Dommeruddannelsen

Er i fuld gang og der er rigtig gode tilbagemeldinger – vi håber stadig på, at vores nye aspiranter kan komme ud og dømme nogle stævner snarest.

Agilityinstruktøruddannelsen

Desværre måtte 1. modul rykkes pga. Corona. Den er nu rykket til 1. weekend i juni og vi håber, at denne dato kan holde. Fremadrettet vil agilityinstruktøruddannelsen blive udbudt hvert andet år, dvs. næste agility instruktør uddannelse vil først være i 2022. Skulle du ønske at at starte op i år, kan du stadig nå at komme med her i juni. Skriv til Pia Paulsen på pipa@dkk.dk.

Efteruddannelse af agility instruktører

Du kan allerede nu tilmelde dig efteruddannelserne. Ønsker du at blive bedre eller bare inspireres til banetegning, indlæring eller planlægning af træning kan du tilmelde dig modul 1. Skulle du ønske at vide lidt mere omkring adfærd/stress på agilitybanen, samt viden omkring hvordan vi som personer kan undervise ud fra de forskellige personlighedstyper, ”Ennagrammet”, skal du straks tilmelde dig modul 2 – det er yders lærerigt. Modul 3 er omkring skader, opvarmning, nedkøling af vores hunde, samt omkring hvalpe foundation.
Også her skal du tilmelde dig til Pia Paulsen på pipa@dkk.dk. Der vil i 2021 blive tilført nye efteruddannelsesmoduler og derved vil efteruddannelse og agilityuddannelsen køre skiftevis pr. år.

Nye springhøjder?

FCI havde nedsat en gruppe bestående af repræsentanter fra komiteen. Opgaven bestod i at indsamle viden om springhøjderne som nogle lande er gået over til. Vi er nu kommet til næste step:
Hvert land skal indsende deres ønske/ansøgning til hvilke højder de vil køre med og samtidig beskrive afholdelse af et VM, hvor disse højder er inkorporeret.
Der nedsættes en gruppe til at arbejde med højderne og samme gruppe tager sig af de eventuelle regelrevideringer som også skal sendes til FCI. Deadline er august, da alt skal sendes til FCI til september. Arbejdsgruppen vil bestå af nogle fra agility udvalget samt eksterne.

COVID-19 og stævner

Det er jo ingen hemmelighed, at vi alle går og frygter for vores maj-stævner. Aprilstævnerne er blevet aflyst. Garbogaard er blevet flyttet til ny dato, hvor vestegnen og Viborg ikke har nogle nye datoer. Ved mødets afvikling afventes regeringens udmelding, hvad der skal ske efter påske. Åbner de op eller fortsætter dette. Udvalget har skypemøde lige så snart regeringen har meldt ud, medmindre DKK kommer med udmelding før.

European Open 2023 i Danmark

Det er med stor glæde at vi kan præsentere at EO2023 skal afholdes i Danmark og ikke nok med det skal afholdes i Danmark, så bliver det i forlængelse af Dania Cup – så det bliver mange dage med flot agility. Det er KAF, DKK og agility-udvalget som står for dette, hvor KAF er den tekniske arrangør.