Dansk Kennel Klub accepterer overførsler fra en række stambogsførende organisationer. Hvis du har en old english bulldog med stambog fra en anden stambogsførende organisation, er det som udgangspunkt muligt at få den overført til DKK.

Bemærk, at alle overførsler behandles som individuelle dispensationssager. Du vil altid modtage et skriftligt svar, men du kan ikke nødvendigvis få uddybet en evt. afvisning.

Behandlingstiden forventes at være op til 2 uger. Du vil altid modtage et skriftligt svar, men du kan ikke nødvendigvis få uddybet en evt. afvisning.

Sådan gør du:

  1. Indsend original stambog
  2. Ejerbevis
  3. Dansk Hunderegister
  4. Gebyr

Indsend den originale stambog. DKK stemples med et DKK-X-registernummer, og stamtavlen returneres til ejer.

Hvis ikke ejerskabet fremgår af stambogen, skal du vedlægge ejerbeviset eller alternativt en kopi af købskontakten, når du sender stambogen til DKK.

Vedlæg en kopi af hundens attest fra Dansk Hunderegister.

Betal gebyret for overførslen.

Hvad koster det?

For medlemmer af DKK koster en overførsel kr. 400,- som vil blive opkrævet, hvis hunden bliver optaget i DKKs register. Hvis ikke hunden optages i DKKs X-register, returneres beløbet minus 130,- kr. i ekspeditionsgebyr.

Er du ikke medlem af DKK, koster en overførsel kr. 1.587,-

Se de fulde avlsrestriktioner HER

Vil du vide mere?

Kontakt DKKs information på tlf. 56 18 81 00 eller info@dkk.dk