Der arbejdes på at finde en alternativ dato. Udvalget melder ud, så snart denne er på plads.

Vi beder om forståelse for nødvendigheden af dette skridt i den nuværende situation.

Med venlig hilsen

Dansk Kennel Klubs Brugshundeudvalg

Jørgen Hindse
Formand