I går, torsdag den 6. august, meldte myndighederne ud, at lempelsen af forsamlingsforbuddet fra 100 til 200 ikke bliver gennemført som forventet den 8. august.

Forskellen på maksimalt 100 eller 200 forsamlede kan for flere hundesportsarrangementer være afgørende for, om arrangementet vil kunne gennemføres i praksis.

Det kan desværre betyde, at flere kredse, klubber og andre hundesportsarrangører nu må lave om på deres arrangementer eller måske helt aflyse dem.

Lige nu afventer vi i DKK de kommende politiske forhandlinger om fase fire og dermed en beslutning om rammerne for de større fælles arrangementer. Dansk Kennel Klubs bestyrelse ser med bekymring på den eskalerende udvikling i antallet af Coronasmittede i landet, og DKK´s bestyrelsesformand, Jørgen Hindse, understreger, at DKK som hidtil tager corona-situationen særdeles alvorligt og følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer nøje.

”DKK vil fortsat agere ansvarligt, og hvis den kommende tids udvikling ikke muliggør yderligere lempelser af forsamlingsforbuddene, må vi forholde os til den nye situation og tilrette vores planer derefter,” siger han.