Alle medarbejdere vil i perioden, med støtte fra regeringens tredjeparts ordning, få udbetalt fuld løn og kan returnere til deres stilling, når DKK kalder dem tilbage på arbejde, fordi situationen har ændret sig til det bedre.

Direktør Jens Glavind forklarer:

”Lige nu rammes hele verden hårdt af en katastrofe, som vi alle er berørt af. Som arbejdsgiver har vi to primære hensyn at tage:

  1. Hensynet til vores ansatte og deres familiers helbred og tryghed
  2. Klubbens fremtid og bæredygtighed.

Vi er som klub og organisation et sted, hvor vi er robuste og økonomisk stabile. Men den globale krise udfordrer vores fremtid såvel som alle vores konkurrenters ditto. Arbejdspladserne i DKK er truede, hvis ikke vi udviser ansvarlighed og rettidig omhu, fordi vi ikke kan kontrollere den indflydelse krisen har på vores omgivelser.

Vi vil først og fremmest sikre vores ansattes arbejdspladser og fremtid samt en bæredygtig klub for vores medlemmer, kunder og samarbejdspartnere. Indtil nu har vores ansatte alle arbejdet hjemmefra ud fra regeringens og myndighedernes anbefaling. Anbefalinger, der løbende er blevet yderligere eskaleret, og nu giver endnu større begrænsninger i vores alles dagligdag. I denne situation har vi derfor besluttet at søge regeringens treparts-ordning, hvor vores ansatte får fuldstændig fri fra arbejde og skal blive hjemme, men til gengæld kan vi garantere for deres løn og arbejdsplads fremadrettet. En garanti, vi ikke ville kunne give uden denne beslutning. Vi ved endnu ikke, hvor længe dette vil være nødvendigt – men vi kan ændre det med kort varsel, så vi fortsat vil være klar til afvikling af store arrangementer.”

Sammenlagt betyder det, at du som medlem må påregne forlænget ekspeditionstid og ekstra tålmodighed, da de hjemsendte ikke må arbejde – og de resterende medarbejdere skal dække en række ekstra områder.