”Ingen skal gå i panik, men vi skal handle. Hellere tidligt end sent,” understregede hun.

Sundhedsmyndighederne opfordrer til, at alle større arrangementer med deltagelse af flere end 1.000 mennesker bliver aflyst eller udskudt. Arrangører af begivenheder med færre end 1.000 deltagere skal vurdere den konkrete smitterisiko ved arrangementet samt hvem, der deltager.

Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, begrunder tiltagene med, at smitterisikoen forøges ved arrangementer, hvor mange mennesker samles og er tæt på hinanden. Derfor bør man så vidt muligt holde afstand til andre mennesker, f.eks. i offentlig transport, for eksempel metro eller tog:

Han anbefaler desuden at undgå at give hånd og knus samt

  • God håndhygiejne, primært håndvask, evt. hånddesinfektion, hvis hænderne er rene og tørre
  • Undgå kontakt med personer, der har symptomer på forkølelse og/eller luftvejsinfektion
  • Host eller nys i engangslommetørklæde, alternativt i albuebøjningen.

Anbefalingerne gælder i første omgang resten af marts, men kan forlænges.

  • FCI har i forbindelse med coronaudbruddet udsendt nedenstående anbefalinger til dommere, deltagere og arrangører af FCI-arrangementer for at begrænse smittespredning:
  • Vask og desinficer hænderne ofte
  • Undgå kropskontakt, at give hånd og knus samt anden kontakt
  • Lad udstillerne selv vise hundens tænder og bid for dommeren.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at risikoen for, at der vil komme et egentligt smitteudbrud i Danmark inden for de kommende uger som moderat. DKK følger udviklingen nøje og vurderer fra arrangement til arrangement, om det er forsvarligt at gennemføre. Vi ser pt. ingen årsag til at måtte aflyse DKKs Formandsmøde på lørdag den 14. marts.

Se mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:

https://www.sst.dk/da/viden/smitsomme-sygdomme/smitsomme-sygdomme-a-aa/coronavirus/spoergsmaal-og-svar

Eller orientér dig på den fælles hjemmeside for myndigheder: coronasmitte.dk.

Ved yderligere spørgsmål kan du ringe til den fælles myndighedshotline på telefon 70 20 02 33.