DKK støtter fuldt op om myndighedernes målrettede indsats for at inddæmme den nye smittevariant – også selv om det er tungt for de i forvejen hårdt prøvede frivillige og opdrætterne i de berørte områder.

Vi er fra DKK´s side opmærksomme på de store konsekvenser af de lokale nedlukninger, og vi vil i den kommende tid intensivere dialogen med myndighederne for at blive klogere på de nye lokale restriktioner. Vi har endnu ikke fået svar fra myndighederne på specifikke spørgsmål, men da vi de seneste dage har fået en lang række henvendelser, starter vi med at besvare det, vi kan:

Generelt:

  • Beboere i de berørte kommuner opfordres til at omgås færrest mulige personer.
  • Alle beboere i de berørte kommuner opfordres kraftigt til KUN at krydse kommunegrænser, hvis væsentlige og uopsættelige hensyn tilsiger det, herunder varetagelse af kritiske funktioner.
  • Alle med bopæl uden for de berørte kommuner opfordres kraftigt til IKKE at rejse ind i de berørte kommuner, medmindre væsentlige og uopsættelige hensyn tilsiger det, herunder varetagelse af kritiske funktioner.
  • Ligeledes opfordres personer med bopæl uden for Danmark kraftigt til ikke at rejse ind i de berørte kommuner.

Dvs. at der altså ikke er nogen lov, der forbyder privatpersoner at krydse kommunegrænserne til de berørte områder; det er pt. 'kun' en anbefaling fra myndighedernes side, men fra DKK ønsker vi naturligvis at bakke op om myndighedernes tiltag til at begrænse smitten med Covid-19, og vi opfordrer derfor til at vise størst muligt samfundshensyn og undlade at krydse grænserne til de berørte områder, hvis det er muligt.

Specifikt for hundesporten betyder de lokale restriktioner dog, at:

  • Indendørs træning af hundesport i områderne ikke er tilladt. Det gælder både i kommunale, kommercielle, privatejede og selvejende faciliteter, ligesom det omfatter både individuelle aktiviteter, holdaktiviteter og stævne- og turneringsaktiviteter.
  • Udendørs træning kan fortsat gennemføres, så længe det kan ske under det gældende forsamlingsforbud på 10 personer inkl. trænere.
  • Forsamlingsforbuddet på 10 personer gælder for alle – også for hundesportsaktiviteter for børn og unge til og med 21 år.
  • Muligheden for at være op til 500 personer til stede ved siddende arrangementer afskaffes. Der må som udgangspunkt kun deltage 10 personer i disse arrangementer.

Specifikt for opdrættere i forbindelse med ID-mærkning af hvalpe:

Fordi myndighederne anbefaler, at man ikke krydser kommunegrænser til de berørte områder, har DKK besluttet at sætte vores ID-mærkere på pause, foreløbig frem til og med den 3. december.

Hvis du er opdrætter bosat i de karantæneramte kommuner, og du allerede har bestilt en DKK-ID-mærker, så kontakt DKK hurtigst muligt på info@dkk.dk – og aftal ID-mærkning af dit kuld hos en lokal dyrlæge i stedet.

Specifikt i forbindelse med hvalpekøb og -salg i de berørte områder:

DKK har fået en del henvendelser fra opdrættere, der er bosiddende i karantæne-området, som pt. har 8-ugers, flytte-hjemmefra-klare hvalpe - og hvalpekøbere, der står klar til at hente, men som bor uden for karantæneområdet;

Som nævnt er der ikke nogen lov om, at personer ikke må krydse kommunegrænsen - det er 'kun' en anbefaling fra regeringens side. DKK kan derfor hverken forbyde eller give tilladelse til, at man som opdrætter og hvalpekøber mødes for at overdrage en salgsklar hvalp.

Læs mere om de lokale restriktioner her