På Cambridge University vil man så vidt muligt fortsætte de forskningsprojekter om arvelige sygdomme, der var i gang på AHT. Det er endnu ikke afklaret, om Cambridge University også vil fortsætte med at udbyde alle AHT’s DNA-tests.

På grund af lukningen vil AHT blive fjernet fra DKK’s liste over godkendte laboratorier til DNA-tests.

For langt de fleste racer har det ikke den store betydning, da der er andre laboratorier, der udfører de samme tests.

Der er dog enkelte DNA-tests, der på nuværende tidspunkt har AHT som eneste godkendte laboratorium. Det drejer sig om testen for POAG (Primary Open Angle Glaucoma) hos basset hound og

grand- og petit basset griffon vendeen, testen for SLEM (Spongiform Leuco Encephalo Myelopathy) hos border terrier samt testen for PRA3 hos tibetansk spaniel.

DKK er i gang med at afsøge alternative muligheder for disse DNA-tests og opdaterer listen løbende.

Læs mere her: https://www.aht.org.uk/index.html