Dansk Kennel Klubs bestyrelse har baseret sin vurdering på det norske Mattilsyns anbefalinger, som du kan læse HER

Ligeledes har DKK taget Norsk Kennel Klubs vurderinger, som under hele sygdomsforløbet har været i tæt kontakt med de norske myndigheder, med i sin betragtning. Du kan læse NKK´s vurdering HER

Norges Mattilsyn ophæver dermed deres generelle råd om at begrænse nærkontakt mellem hunde. Mattilsynet og Veterinærinstituttet modtager nu færre tilbagemeldinger om hunde med blodig diarré fra norske dyrlæger, og det står nu klart, ifølge norske myndigheder, at ikke alle sygdomstilfældene kan sættes i forbindelse med hinanden.

Veterinærinstituttet mener, at det er usandsynligt, at der kan findes én konkret fællesnævner imellem alle de registrerede tilfælde af hunde med blodig diarré, og understreger at udviklingen af sygdom sandsynligvis er det, som kaldes multifaktoriel, som betyder, at sygdomsudviklingen skyldes flere sammenfaldende faktorer.

Indtil videre er bakterien Providencia alcalifaciens påvist hos ca. 50 af de hunde, som er blevet syge med blodig diarré. Bakterien er desuden påvist hos hunde, der ikke er blevet syge, dog i mindre mængde.

En del af prøverne fra syge hunde bliver undersøgt for at afgøre, om der er slægtskab mellem bakteriestammerne. Undersøgelserne har vist, at der i 14 tilfælde af syge hunde er nærmest identiske bakterier, men undersøgelserne viser også, at nogle af de syge hunde har fået påvist bakterier, som ikke er identiske med de 14. Dette bekræfter, at nogle af hundene med blodig diarré har været udsat for samme smittekilde, mens andre ikke er en del af et udbrud og kan være sporadiske tilfælde.

Veterinærinstituttet og Mattilsynet arbejder videre med undersøgelser af bakteriens sygdomsfremkaldende egenskaber og søger systematisk efter mulige smittekilder.

Hos DKK samarbejder vi tæt med vores kolleger i de øvrige nordiske lande og holder os fremadrettet orienteret om evt. videre sygdomsudvikling og resultater.
Vi vil også fremadrettet opdatere løbende her på siden og på DKK´s facebookside.