- Mattilsynet melder her til formiddag om 8 nye sygdomstilfælde siden onsdag, hvoraf én hund er død. - Veterinærinstituttet finder fortsat bakterierne Providencia alcalifaciens og Clostridium perfringens hos de fleste af de obducerede hunde, men kan endnu ikke fremlægge årsagen til symptomerne. Dyrlægerne vil fortsætte med at søge især efter bakterien Providencia alcalifaciens, da denne bakterie kan give diarre. De vil også undersøge forekomsten af bakterien hos friske hunde, da det ser ud til, at den kan forekomme naturligt hos nogle friske hunde. - Veterinærinstituttet vil undersøger bakterierne fra de positive prøver i et forsøg på at påvise slægtskab. Dette kan hjælpe med kortlægning af om det er et udbrud, flere udbrud eller en serie af enkeltstående tilfælde. Svaret ventes til weekenden. - Veterinærinstituttet kommer også med en positiv udmelding, da det opleves, at det kun er én hund, der er blevet syg, i hundehold med flere hunde. Dette kan tyde på, at den eventuelle sygdom ikke er særlig smitsom mellem hunde.

Du kan fortsat følge med løbende her: https://www.nkk.no/aktuelt/alvorlig-sykdom-hos-hunder-ukjent-arsak-article159244-985.html?fbclid=IwAR0DD8prYjB_KeMlvgf-JnN9rPKBmnHGtv5zrlu7u0Qw_IGvZ9686DM9cNM