Sidste nyt

Fra DKK/NKU/FCI

NKU arbejder pt. med regelændring og ny opbygning af konkurrencen.

Ansvarlig: Allan

Om agility-instruktøruddannelsen

Uddannelsen er nu godkendt, og alle pladser er besatte. Udvalget skal til at se på 2020-datoer for opstart af nye hold. DKK´s hjemmeside er ikke blevet opdateret endnu med link til ny uddannelse.

Kontakt sekretær Pia Paulsen på email pipa@dkk.dk hvis du er interesseret i uddannelsen.

Ansvarlig: Channie

Om efteruddannelse af agility-instruktører

Vi har allerede et oplæg liggende, og datoer samt undervisere skal igangsættes til dette.

Ansvarlig: Channie

Om Nordisk Mesterskab i DK

Danmark skal afholde NM på DKK Viby´s arealer. Dette er vi i fuld gang med at planlægge

Læs mere om NM HER

Ansvarlig: Alle i udvalget

Om ny dommeruddannelse

Den nye dommeruddannelse er endelig færdig, og vi forventer opstart i 2020. Tilmelding til uddannelsen vil blive fra september 2019.

Ansvarlig: Hans Peter

Igangværende projekter

IT-program

Udvalget arbejder på at finde et IT-program, som kan håndtere tilmeldinger, betalinger, online-resultater, DM-udtagelser/hold, Årets hold/hund, oprykningsresultater, CACIAG, championater osv. - altså, et program, som kan “det hele” og derved gøre det nemmere for deltagere at tilmelde sig (så man ikke skal gentaste alle oplysninger), gøre det nemmere for klubberne at skulle lave program samt diverse registreringer. Og ikke mindst at oplysningerne kommer automatisk ind til DKK. Udvalget testede noget af programmet til Hvalsø for at sikre sig, at alting fungerede. Dernæst Nordisk Mesterskab. Næste step er så budget mv.

Ansvarlig: Allan, Anders, Channie

Medlemsmøde

Udvalget påtænker at afholde et medlemsmøde sidst på året.

Ansvarlig: Allan

Nyhedsbrev

Ideen kom fra Vivian Nielsen og blev bagt videre til udvalget, som syntes dette kunne være en god ide, hvis en i udvalget havde tid til at gennemføre dette.

Ansvarlig: Channie

Arbejdsgange/procedurebeskrivelser

Udvalget arbejder på at få opdateret og beskrevet arbejdsgange vedr. afholdelse af DM, stævner, agility & dommerinstruktør, CACIAG stævne mv.

Ansvarlig: Alle i udvalget

Dommerlisten er opdateret

Og ligger på DKK´s hjemmeside HER

Vi må sande, at vi ikke har mange FCI-godkendte dommere.

Ansvarlig: Allan & Hans Peter

FCI og de fem klassestørrelser

En del lande har ændret springstørrelser, så de nu har 5 klasser. Vi har i udvalget haft det oppe at vende - og lige pt. afventer vi en undersøgelse som FCI er i gang med at lave vedr. de 5 størrelser.

Ansvarlig: Allan

Dommermøde 2020 mellem DKK og DCH

FCI-regelsættet “Judging guidelines” bliver revideret hver 5. år. Og det er 2 år siden, det sidst blev revideret. Hvert land skal nu i gang med at se på dommerreglerne (reglerne vil først træde i kraft i 2023).

Ansvarlig: Allan & Hans Peter

VM/EO/Junior EO

Er vi dygtige nok til at kunne hive et af disse store stævner til DK? Vi kikker på mulighederne.

Ansvarlig: Allan & Channie

Mere fra udvalget

Budget for agilitylandsholdet

Ønsker du at se budget for landsholdet, så er det tilgængeligt på DKK´s hjemmeside under Nyt fra agility HER

Ansvarlig: Thorleif

Agilityudvalgsmøder i 2019

Udvalget har planlagt følgende møder i 2019:

• Onsdag den 31. juli

• Mandag den 11. november

Emner til behandling på dagsordenen skal være udvalgssekretæren i hende senest 1 måned før mødet: Pia Henriksen, pihe@dkk.dk

Alle udvalgets referater og beslutninger skal godkendes af DKK´s bestyrelse. Derfor kan man tidligst forvente svar fra udvalget 1 mdr. efter udvalgets seneste møde.