En dyrlæge i Sønderjylland valgte i går at lægge et opslag på sin facebookside for at advare hundeejere mod den endnu uidentificerede norske hundesygdom.

Årsagen var, at man hos et konkurrerende dyrehospital havde oplevet et tilfælde med en hund, der døde efter et kortvarigt, akut sygdomsforløb, der på symptomerne kunne ligne de norske tilfælde.

Fordi dyreklinikken i sit opslag frarådede "samling af hunde", som i Norge, valgte et par lokale træningspladser til straks at nedlægge al træning.

Hos Anicura Danmark slår man fast, at selv om det var på deres dyrehospital, man håndterede den akut syge hund, har de pt. ingen grund til at mistænke, at vi ser samme sygdomsbillede som i Norge.

Fra Norge lyder meldingen, at der ingen fællestræk er mellem tilfældene af syge hunde, hverken i forhold til alder, race, foder, kontakt med andre hunde, turområder eller lignende.

Det norske Veterinærinstitut har udelukket algeforgiftning, flåtbårne sygdomme, miltbrand, harepest (tularemi), campylobacter og salmonella.