Der er i DKK's bestyrelse enighed om, at der er for langt mellem Schæferhundeklubben for Danmarks og DKK's opfattelse af, hvordan en specialklub kan og bør behandle foreningens medlemmer.

I den sammenhæng skal DKK's bestyrelse særligt anføre Schæferhundeklubben for Danmarks manglende evne og vilje til at håndhæve og efterleve afgørelser fra DKK's Disciplinærnævn.

Som konsekvens heraf opsiges samarbejdet mellem DKK og Schæferhundeklubben for Danmark i henhold til overenskomstens § 1, og samarbejdet ophører dermed den 31. december 2019. Endvidere opsiges tillæg til overenskomsten pr. samme dato.

Vi skal i denne forbindelse gøre opmærksom på, at for at have ret til at stambogsføre hvalpe i DKK er det ikke en betingelse for opdrættere at være medlem af en specialklub. Derfor vil ovennævnte opsigelse af samarbejdsaftalen ingen konsekvens få for opdrættere, der ønsker at stambogsføre schæferhunde i DKK-regi fra 1. januar 2020.